ONZE 4 TRAININGEN

Hoe kunnen we jouw onderwijs ondersteunen?

Training nodig om een ijzersterke school te worden? Volgens ons moet je dan 4 zaken goed geregeld hebben. En dit is precies waar we goed in zijn.

Tijdens deze training gaan de mannen van De Onderwijsfabriek aan de slag met alle individuele teamleden, de directie en het MT en het hele team.

Het resultaat?
Het resultaat van dit traject is een motiverende missie & visie die gedragen wordt door het hele team, zijn de benodigde afspraken helder en op schrift en heeft het team een totem ontworpen. Dit is een fysieke verbeelding van de missie die een plek krijgt in de school. We werken met name vanuit co-creatie omdat dit eigenaarschap, draagkracht, motivatie en flow genereert.

 

Teamleden worden schriftelijk geïnterviewd waardoor de persoonlijke kernwaarden zichtbaar worden. Voorafgaand aan de teamdag vindt er een oriënterend gesprek met directie en MT plaats waarin wij duidelijk krijgen waar het verlangen ligt en wat de verwachtingen van elkaar zijn. We maken n.a.v. dit gesprek een concrete opzet voor de teamdag en, na goedkeuring vanuit de directie, voeren we dit met elkaar uit. 

Achteraf is er de mogelijkheid om, binnen het afgesproken tarief, een strategiesessie te organiseren waarin wij concrete vervolgstappen formuleren voor de toekomst.

Een individueel coachtraject van de mannen van De Onderwijsfabriek is altijd gericht op de kwaliteiten, kracht en mogelijkheden van de leerkracht. We geven deze training vorm vanuit de krachtgerichte coaching en positieve psychologie.

 

Het resultaat?

Het resultaat is een leerkracht die zich energieker en krachtiger voelt dan voorheen. Een leerkracht die zijn / haar kernwaarden duidelijk voor ogen heeft en dit opgesteld heeft in een eigen mission statement. Er is grip op werk en werkdruk is werkplezier geworden. De leerkracht heeft helder wat energie geeft en neemt en is in staat keuzes te maken die hiermee in lijn zijn.

In overleg met de leerkracht, leidinggevende en ons worden verwachtingen en de coachvraag helder en bespreken we de duur van het coachtraject. Vooraf wordt ook vastgesteld wat en hoe er teruggekoppeld wordt naar leidinggevende. Dit traject bevat minimaal twee klasbezoeken (met videocoaching) en drie coachgesprekken á 1 uur. Het is altijd mogelijk om dit traject te verlengen.

Na deze training ontvangt de coachee van ons een digitaal verslag met daarin een review van het traject, het mission statement en een overzicht van waargenomen kwaliteiten.

INDIVIDUELE COACHING

2

1

MISSIE & VISIE VORMING

 

3

TEAMBUILDING+

Dit is niet zomaar een gezellige en leuke teambuilding. Wanneer je kiest voor deze training zet je in op cultuurverandering dat voortvloeit in verandering van gedrag op de werkvloer. Met ons teambuilding+ traject bouw je aan een ware tribe.

 

Het resultaat?

Alle individuele teamleden voelen zich sterk verbonden met elkaar, met het team en met de school als geheel. Er ontstaat een team dat denkt in 'wij'. Roddelen behoort tot het verleden en er lopen alleen maar winnaars in de school.

 

We kiezen voor een benadering met antropologische invloeden. Dit betekent dat we naar de organisatie als geheel kijken en voorafgaand aan de teambuilding grondig onderzoek doen naar jullie organisatie, waarden, afspraken, verwachtingen en eventuele taboes. We interviewen een aantal teamleden waarin naar voren komt hoe het team op dit moment wordt ervaren. Ook spreken we met een aantal ouders, kinderen en uiteindelijk ook met directie en MT. Zo ontstaat een duidelijk beeld van het team. In het gesprek met directie en MT bespreken we ook de verwachtingen voor de teambuildingsmomenten.

Onze teambuilding+ neemt minimaal twee dagdelen in beslag. We presenteren de bevindingen vanuit de interviews en gaan van daaruit verder. Afgestemd op de wensen en verwachtingen vanuit directie. De buildings hebben een speels karakter. Vanuit verschillende spellen, opdrachten, wandelingen en kampvuursessies wordt de kracht van het team duidelijk en de verschillende talenten en karakters van teamleden zichtbaar. We focussen op groepsdynamica, spreken onuitgesproken zaken uit en coachen in het geven van constructieve feedback.

Na de teambuildings ontvangt de directie een digitaal rapport met daarin bevindingen en aanbevelingen voor een constructief vervolg. Het is mogelijk om, na een paar maanden, de interviews weer af te nemen voor een nameting. 

Als leidinggevende overleg je met je team, met het MT, bestuur, MR... al deze partijen hebben één ding gemeen; ze zijn niet onafhankelijk. Ze zijn niet belangeloos. Voor een leider is het goed af en toe te sparren met een partij die onafhankelijk is en geen belang kent. De mannen van De Onderwijsfabriek zijn zo'n partij.

We kunnen meedenken bij innovatieprocessen, het invoeren van een nieuw onderwijsconcept, advies geven bij weerstand in het team of het schrijven van beleidsstukken. We kunnen zelfs alleen maar aanhoren en je voorzien van kritische feedback. Ook coachen we beginnende leidinggevenden (voor dit traject trekken we een jaar uit en heb je 4 sessies nodig).

Onze aanpak kenmerkt zich door transparantie, eerlijkheid en we leggen graag (en zonder schroom) de vinger op de zere plek. Daar heb je het meeste aan.

Een strategiesessie neemt 2,5 uur in beslag en vindt (bij voorkeur) plaats op een neutrale locatie. Onder het genot van goede koffie of een lekkere lunch bespreken we jouw inbreng en voorzien we je van advies op maat. We denken met je mee, maar erkennen jou als leidinggevende. Jij leidt het team. Wij zorgen ervoor dat je dit zo krachtig en zeker mogelijk kunt doen. 

STRATEGIESESSIE

4

TARIEVEN

Benieuwd naar onze tarieven voor de trainingen die De Onderwijsfabriek levert? Klik op de onderstaande knop voor een helder overzicht. 

Binnen De Onderwijsfabriek is heel veel mogelijk! Wil je een combinatie van onze trainingen of gewoon de mogelijkheden verkennen? Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken. We komen graag vrijblijvend langs en drinken een kopje koffie!

All rights reserved. DE ONDERWIJSFABRIEK 2019. Onderwijsadvies. | foto's @ruurdleendersfotografie | illustraties @moniquemovaro