Collective teacher efficacy

Bijgewerkt: 24 okt 2020

Geloof met elkaar in de effecten van het onderwijs dat jullie geven.


Onderwijs is misschien wel het krachtigste en meest effectieve middel om de wereld te veranderen. Om een positieve invloed uit te oefenen op dat wat om verandering en verbetering vraagt. Toch? Of geloof je daar niet meer zo in? Gaat het bij jullie vooral over werkdruk, administratie, grote groepen en lastige kinderen en ouders? Zonde. Want juist hoe jullie met elkaar over het onderwijs praten en denken, maakt hét verschil.
Overtuigingen sturen gedrag


Misschien sta je er niet zo bij stil, maar jouw overtuigingen sturen je gedrag. Hoe jij over dingen denkt is bepalend voor hoe jij handelt in het dagelijks leven. Wanneer jij vooraf niet gelooft dat je die 5 kilometer rennend gaat volbrengen, is de kans aanzienlijk klein dat je het daadwerkelijk gaat halen. Wanneer je er vanuit gaat dat die ene leerling vandaag weer lastig gedrag gaat vertonen, is de kans groot dat die leerling dat gedrag ook echt gaat vertonen. Zo werkt het. Jij gaat je namelijk anders verhouden t.o.v. die 5 kilometer (dat is ook wel echt een heel eind) en die 'lastige' leerling (zie je nou wel, nou doet' ie het weer).


Hoe jij over dingen denkt is bepalend voor hoe jij handelt in het dagelijks leven

Je kunt onderscheid maken in belemmerende en helpende of stimulerende overtuigingen. En je begrijpt, belemmerende overtuigingen gaan je belemmeren en helpende overtuigingen gaan je (je snapt het), helpen (RET-therapie, A. Ellis). Een uitspraak als 'dit lukt mij nooit' is een duidelijke belemmerende overtuiging. Het brengt je niets en het helpt je ook niets. Iedereen weet dat wanneer je in jezelf gelooft, je tot veel betere prestaties in staat bent. Het effect is nog groter wanneer iemand anders in jou gelooft.


In de klas


Je weet dat dit in de klas ook zo werkt. Hoe jij over leerlingen denkt heeft direct effect op je handelen. Niet voor niets geeft Hattie (2005) aan dat het gedrag van leerkrachten voor ruim 30% bepalend is voor positieve leerlingresultaten. Het hebben van hoge verwachtingen (overtuigingen) is ruimschoots bewezen effectief. Daar zit de sleutel voor ijzersterk onderwijs. Verwacht je dat een leerling die complexe taak kan oplossen? Spreek je hardop je vertrouwen uit in jouw klas? Doe dit geregeld en je plukt gegarandeerd de vruchten.
Het hebben van hoge verwachtingen (overtuigingen) is ruimschoots bewezen effectief

Als schoolleider


Dezelfde processen werken natuurlijk ook in het team. Het is heel belangrijk om als schoolleider deze processen te analyseren. Welke dialogen worden er gevoerd? Hoe is de toon? Welke verwachtingen spreken collega's uit? Hoe wordt er over leerlingen en ouders gesproken? Voor een succesvolle school is het van uiterst belang dat deze cultuur positief, constructief en verwachtingsvol is. Andersom is ook waar. Een school waar geroddeld, geklaagd en negatief gepraat wordt over ouders en 'lastige leerlingen' is een school die heel hard moet vechten om goede resultaten te blijven behalen. En wij werken daar liever niet. Jij?


De sleutel voor een florerende school


Voor blijvend succes moeten jullie nog één extra stap zetten. Want er kunnen individuele teamleden rondlopen die hoge verwachtingen hebben, positief zijn en vertrouwen op de positieve effecten van het onderwijs dat hij / zij geeft. Maar de blijvende en grootschalige verandering zit in de kracht van het team. Hattie (eigenlijk was dit Bandura in 1993 al) noemt dit 'Collective teacher efficacy' (2016). Geloven jullie met elkaar dat jullie in staat zijn een enorme positieve invloed te hebben op de ontwikkeling van de leerlingen? Zijn jullie ervan overtuigd (!) dat jullie fantastisch onderwijs ontworpen hebben en dat dit daadwerkelijk bijdraagt aan de (leer-)resultaten? Hebben jullie duidelijk voor ogen hoe iedere collega op zijn / haar eigen manier in staat is bij te dragen aan de kwaliteit van het onderwijs? Benoemen jullie elkaars kwaliteiten en talenten en versterken jullie die bij elkaar ten behoeve van het geven van ijzersterk onderwijs?


Maar de blijvende en grootschalige verandering zit in de kracht van het team

Investeer in de cultuur zoals we die hierboven beschrijven en ontdek de magie ervan. Succesvolle scholen met ijzersterke (leer-)resultaten zijn scholen met een overtuigende en krachtige team efficacy. En het begint allemaal met jouw overtuiging.


  • Vind je het hebben van hoge verwachtingen en team efficacy interessant? Download dan ons e-book waarin we hier uitgebreid bij stil staan. Investeer in jouw persoonlijke en professionele groei!

  • Wil je met je team next-level? We helpen je graag. We hebben speciaal trainingen en studiedagen ontworpen die je hierbij ondersteunen. Bekijk ze hier!11 keer bekeken0 reacties

All rights reserved. DE ONDERWIJSFABRIEK 2019. Onderwijsadvies. | foto's @ruurdleendersfotografie | illustraties @moniquemovaro