TEAM

Hechte en gezonde teams

Met deze dag investeer je in de kwaliteit van jouw team. Het team wordt hechter, veiliger en sterker dan ooit. Een dag vol actie en (h)echte ontmoetingen!

vaste prijs

€1850

SCHOOL

Onderwijs onder de loep

Welke route wil je als school bewandelen? En denkt iedereen daar hetzelfde over? Deze dag resulteert in een eensgezind team met een heldere blik vooruit.

vaste prijs

€1850

KLAS

Terug naar de basis

Niets is zo krachtig als een leerkracht die werkt vanuit eigenwaarde, kwaliteiten en persoonlijke missie. Na deze dag is dit bij jouw collega's een feit.

vaste prijs

€1850

STUDIEDAGEN IJZERSTERK INVULLEN?

Met onze aanpak investeer je met jouw studiedag in ijzersterk onderwijs. Met het hele team!

STUDIEDAG #TEAM

Hechte en gezonde teams

 

Jouw team is de motor van de school. Loopt deze motor stroef, dan loopt alles stroef. Het tegenovergestelde is ook waar. Loopt je motor als een zonnetje, dan de rest ook. Hét resultaat van deze studiedag.

Wat is het resultaat?

1

Een fysieke teammissie (totem) in de school. Zichtbaar resultaat van een eensgezind team!

2

Een team dat persoonlijke verhalen durft te delen en waardeert. Na deze dag ontdekken we dat er kracht ligt in deze kwetsbaarheid.

3

De teamleden zijn zich bewust van elkaars kwaliteiten, talenten en vaardigheden.

4

Iedereen is in staat tot het geven van constructieve en opbouwende feedback. Roddelen en kritiek geven behoort tot het verleden.

5

Er ontstaat een voelbare sfeer van vertrouwen, veiligheid en wederzijdse waardering.

Hoe pakken we dit aan?

Onze aanpak kenmerkt zich door de positieve psychologie (krachtgerichte benadering) en antropologie (het verhaal van de leerkracht staat centraal).

We gaan wandelen, voeren eerlijke gesprekken en organiseren grensverleggende outdoor-activiteiten. Wil je meer details over de dag? Neem gerust contact op!

 

STUDIEDAG #SCHOOL

Onderwijs onder de loep

De afgelopen periode (Corona lockdown) heeft veel losgemaakt. Ook veel nieuwe ideeën, wensen, verlangens en kansen. Dit is het moment om te kijken waar je als team staat en waar jullie naartoe willen. Na deze dag heb je een helder toekomstperspectief!

Wat is het resultaat?

1

Het team kijkt eensgezind vooruit.

2

Alle wensen, verlangens en idealen liggen open op tafel. Alles is uitgesproken.

3

Het team heeft afgerekend met ideeën en praktische zaken die niet langer wenselijk zijn.

4

Iedereen ervaart motivatie en is gestimuleerd om handen en voeten te geven aan de eensgezinde wensen, idealen en toekomstperspectief.

5

Jullie hebben duidelijke afspraken en streefdoelen geformuleerd voor de toekomst. Klaar om te veranderen, daar waar wenselijk!

Hoe pakken we dit aan?

Onze aanpak kenmerkt zich door de positieve psychologie (krachtgerichte benadering) en antropologie (het verhaal van de leerkracht staat centraal).

Vanuit de ontwikkelingstheorie van Vygotsky geven we de studiedag vorm. Door deze beleving zal het team steeds concreter voor ogen krijgen wat wel en niet wenselijk is voor de toekomst van de school. Wil je meer details over de dag? Neem gerust contact op!

STUDIEDAG #KLAS
 

Terug naar de basis

IJzersterk onderwijs krijg je wanneer je ijzersterke leerkrachten hebt rondlopen. Deze studiedag is een absolute boost voor je teamleden. Aan het einde van de dag beschikt iedere leerkracht over een eigen geformuleerd mission statement. De flow is terug!

Wat is het resultaat?

1

Ieder teamlid heeft een persoonlijk mission statement geschreven.

2

Alle teamleden kennen elkaars kwaliteiten, talenten en drijfveren. Er ontstaat wederzijds begrip en vertrouwen.

3

De persoonlijke verhalen gaan tellen. Er ontstaat een professionele teamcultuur waarin teamleden op de hoogte zijn van elkaars leven.

4

Alle leerkrachten ervaren hernieuwde energie en focus. Vanuit deze basis ontstaat flow.

5

Leerkrachten zijn zich bewust van eigen kernkwaliteiten en weten hoe ze die zo goed mogelijk kunnen inzetten.

Hoe pakken we dit aan?

Onze aanpak kenmerkt zich door de positieve psychologie (krachtgerichte benadering) en antropologie (het verhaal van de leerkracht staat centraal).

Vanuit het persoonlijke verhaal ontstaat deze dag het mission statement van de leerkracht. We richten zelfs een 'Wall of fame' op. Flow gegarandeerd!

Wil je meer details over de dag? Neem gerust contact op!

Wil je dieper met jouw team? Om een ijzersterke school te ontwikkelen, hebben wij met ons onderwijsadvies 4 trainingen ontwikkeld die je gaan helpen!

All rights reserved. DE ONDERWIJSFABRIEK 2019. Onderwijsadvies. | foto's @ruurdleendersfotografie | illustraties @moniquemovaro